Hermetyka – filozofia starożytnego Egiptu. Umysł stwórcy, Thoth, cykliczny czas, iluzja

295