Life Force – Koniec ONZ – Rozpoczal sie Globalny Pokoj i Przywrocenie

Life Force – Koniec ONZ – Rozpoczal sie Globalny Pokoj i Przywrocenie

 Globalne Konsorcjum na rzecz Pokoju i Przywrócenia Państw Członkowskich zostało oficjalnie ratyfikowane w Izbie Rekordów ze skutkiem natychmiastowym jako organ zastępczy, który przejął władzę poprzednio posiadaną na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Kiedy poprzednim organizacjom międzynarodowym nie udało się zaprowadzić pokoju na Ziemi, musiał nastąpić podobny proces…
251
Źródło artykułu
Translate »