B.Fulford – Pierwsze styczniowe, bieżące informacje ze świata

B.Fulford – Pierwsze styczniowe, bieżące informacje ze świata

Światowa Rada ds. Zdrowia oświadcza, że ​​nadszedł czas, aby zakończyć ten kryzys humanitarny. Ponadto Rada oświadcza również, że jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w produkcję, dystrybucję, administrację i promocję tych zastrzyków narusza podstawowe zasady prawa zwyczajowego, prawa konstytucyjnego i sprawiedliwości naturalnej, a także Kodeksu Norymberskiego, Deklaracji Helsińskiej i inne umowy międzynarodowe…
Linki
178
Źródło artykułu
Translate »