PRZEPOWIEDNIE JASNOWIDZĄCEJ WANGI

Baba Vanga. Naprawdę nazywała się Wangelia Pandeva Dimitrova, ale wszyscy w Bułgarii znali ją, jako „Baba Wanga” albo po prostu Wanga. Najpierw mieszkała w Strumicy, a pod koniec życia przeniosła się do bułgarskiego miasta Petricz. W jej życiorysie jest wiele znaków zapytania, a największą tajemnicą owiana jest początek jej ślepoty. Według jednej z wersji w młodości porwał ją raptowny huragan, uniósł w powietrze i rzucił na ziemię. Jej oczy zalepił piasek, który sprawił, że już nigdy nie odzyskała wzroku. Wiadomo, że przebywała w ośrodku dla ociemniałych w mieście Zemun, a…

Przerażające biblijne proroctwo o przybyciu istot pozaziemskich na ziemię

Ta przepowiednia o przybyciu obcych jest coraz bliższa spełnieniu się. Oto jedna z najbardziej zdumiewających i imponujących przepowiedni w Biblii napisana przez proroka Izajasza około 700 lat przed narodzeniem Jezusa. „Hałas tłumów na górach, jak i wielu ludzi na wzgórzach. Hałas królestw narodów zebranych razem, jak armie oceniają wojska do walki. Pochodzą z ziemi daleko od nieba, wszystkie narzędzia gniewu, zniszczą całą ziemię”. Będzie to wielki dzień Boga Wszechmogącego, dzień wielkiej bitwy pomiędzy oddziałami bestii a oddziałami obcych pod wodzą Jezusa, ponieważ mówiąc, że przyjdą z ostatniego z niebios, oznacza to,…